Reklamasjon og retur

 

Dersom du skulle være så uheldig å ha mottatt et tapet som inneholder mangler, er det viktig å oppdage dette før tapetet er på veggen.
Her får du en veiledning for hvordan du skal unngå dette, og hva du skal gjøre dersom det viser seg å være feil på produktet.

  • Sjekk alltid at alle ruller har samme batch.

  • Det er viktig å følge opphengingsinstruksjoner nøye (disse finnes på baksiden av etiketten) og at det brukes riktig type lim. Merk at tekstiltapetet Silk Road ikke tåler søl fra vanlig vegglim!

  • Rullene sjekkes for feil eller mangler før de settes på vegg!

  • Det er viktig med gode lysforhold i rommet som skal tapetseres for å sikre et godt resultat!

  • Alle etiketter skal tas vare på og fremlegges ved en evt. reklamasjon – det gis ingen kompensasjon fra Storeys dersom etiketter mangler.

  • Etter oppsetting av tre høyder, sjekk tapetseringen og tapetet nøye for å finne evt. feil som ikke syntes før oppsetting. Dette gjelder spesielt fargeujevnheter i skjøter og lignende. Det erstattes kun tre høyder (en rull) av oppsatt tapet.

  • Hvis det under arbeidet oppdages feil som kan skyldes produktet, stopp arbeidet umiddelbart og ta med prøver av produkt, etiketter og evt. bilder tilbake til forhandleren hvor varen ble kjøpt. Det gis ikke erstatning for arbeidskostnader. Det gis ikke kompensasjon for produkter som mangler etikett.

 

 

Last ned vedlegg til reklamasjon og retur

Del