Nettsiden er under oppdatering

[smart_search id="1"]
Roll-on-wall eksempel

Har du sett etter en veggfornyer som på nesten magisk vis skaper slette vegger?

Da har du kommet til riktig sted! Roll-on-wall er rehabiliteringens beste venn på en smart og unik metode!

Veggfornyeren Roll-on-wall

Går du med planer om å pusse opp, men kvier deg for å ta fatt på rivejobben? Med Roll-on-wall slipper du det. Denne enkle veggfornyeren gir slette vegger uten riving, bæring, støy og støv!

Hva er Roll-on-wall?

Kort sagt dreier det seg om en veggfornyer på rull som enkelt legges på som en ny overflate, utenpå eksisterende veggflater. Roll-on-wall legges som tapet kant-i-kant, og kommer på rull i en meters bredde.

Med Roll-on-wall kan man enkelt bli kvitt profilerte eller strietapetserte flater, og ujevne flater slik som grove betongvegger kan også fornyes om man grunner først. Etter legging kan man tapetsere eller male over.

Slette vegger på 1-2-3!

Roll-on-wall er glassfiberbasert og leveres på rull, og kommer i tre forskjellige tykkelser/kvaliteter, alt etter underlagets beskaffenhet. Dette gjør det enkelt å få slette vegger, og man slipper riving, avfall og bæring av hundrevis av kilo materialer.

Det er rett og slett det smarte valget for deg som vil fornye veggen!

Elsket og hatet er strietapetet er i alle fall ikke særlig populær for alle som skal fornye en vegg med gammel strietapet som sitter godt fastlimt.

Her trer en av de store fordelene med Roll-on-wall frem. Fordi Roll-on-wall er relativt stiv (og kommer i flere tykkelser), vil Roll-on-wall jevne ut underlaget helt, og det gamle strietapetet vil bli helt dekket til og umerkbart. Dessuten bygger det ikke lenger ut enn noen millimeter til.

UNDERLAG:
Underlaget skal være rent, tørt og fritt for løse partikler. Større sprekker, hull og ujevnheter sparkles. Ved behov, som ved betongvegg/mørtel, fjernes løs murpuss, før veggen grunnes.

OPPSETTING:
Kontroller først at alle ruller er feilfrie. Sørg alltid for å ha godt arbeidslys. Temperaturen i rommet bør være minimum +15C. Produktet kappes i høyder 5-10 cm lenger enn takhøyden. Anbefalt lim til tørre rom er vegglim/vevlim (f.eks. Casco Aqua). Bruk langhåret rull. Påfør lim til 1-2 lengder og sørg for at den første høyden er loddrett. Etter eventuelle justeringer, strykes produktet godt til underlaget med en tapetsletter. Eventuelle limflekker fjernes med en fuktig klut.

Skjær rent ved gulv og tak med en skarp tapetkniv, bruk gjerne en bredsparkelspade til å skjære etter. Husk å bytte knivblad ofte. Neste lengde settes inntil den foregående, kant i kant. Bruk godt med lim i kantene og skjøtene.

VED HJØRNE:
Avslutt i hjørne og begynn med en ny lengde på neste vegg. (Bruk akryl i hjørne/skjøt). Ved tapetsering rundt dører og vinduer; sett opp en hel bredde og grovskjøter etter åpningen. Skjør diagonalt etter åpningen. Finskjær deretter langs listverk eller ender når duken er glattet på veggen.

Før overmaling og tapetsering sparkle skjøter og eventuelle skader/sprekker som er oppstått på Roll-on-wall.

OVERMALING/TAPETSERING:
La produktet tørke i minimum 48 timer ved 20 grader Celsius før overmaling/tapetsering. Ved maling anbefaler vi å legge en fiberduk for å oppnå et jevnt og ensartet resultat. påfør deretter 2-3 strøk vannbasert maling av ønsket type og glansgrad. La første malingsstrøk tørke i 72-96 timer før påføring av strøk nummer to. Følg malingsprodusentens anvisning.

Obs! Hvis det under tapetseringen oppdages feil som skyldes eller kan skyldes produktet, stopp arbeidet umiddelbart og kontakt forhandler. Ta vare på etikettene! Ved synlige feil som burde vært oppdaget før tapetsering, har man ingen reklamasjonsrett på arbeidet.

Har du en røff betongvegg som bør fornyes? Tilstanden man møter etter å ha revet bort gammelt panel eller tapeter kan være så ymse.

Som for fornying av paneler i videoene over, gjelder samme fremgangsmåte, men det som er viktig på en betongvegg er at man først børster veggen ren for løs betong og sørger for å sparkle igjen sprekker og større ujevnheter. Deretter må veggen grunnes først.

Når grunningen har tørket, kan du sette i gang med Roll-on-wall og få det samme slette, flotte resultatet.

UNDERLAG:
Underlaget skal være rent, tørt og fritt for løse partikler. Større sprekker, hull og ujevnheter sparkles. Ved behov, som ved betongvegg/mørtel, fjernes løs murpuss, før veggen grunnes.

OPPSETTING:
Kontroller først at alle ruller er feilfrie. Sørg alltid for å ha godt arbeidslys. Temperaturen i rommet bør være minimum +15C. Produktet kappes i høyder 5-10 cm lenger enn takhøyden. Anbefalt lim til tørre rom er vegglim/vevlim (f.eks. Casco Aqua). Bruk langhåret rull. Påfør lim til 1-2 lengder og sørg for at den første høyden er loddrett. Etter eventuelle justeringer, strykes produktet godt til underlaget med en tapetsletter. Eventuelle limflekker fjernes med en fuktig klut.

Skjær rent ved gulv og tak med en skarp tapetkniv, bruk gjerne en bredsparkelspade til å skjære etter. Husk å bytte knivblad ofte. Neste lengde settes inntil den foregående, kant i kant. Bruk godt med lim i kantene og skjøtene.

VED HJØRNE:
Avslutt i hjørnene og begynn med en ny lengde på neste vegg. (Bruk akryl i hjørne/skjøt). Ved tapetsering rundt dører og vinduer; sett opp en hel bredde og grovskjær etter åpningen. Skjær diagonalt etter åpningen. Finskjær deretter langs listverk eller ender når duken er glattet på veggen.

Før overmaling og tapetsering sparkle skjøter og eventuelle småskader/sprekker som er oppstått på Roll-on-wall.

OVERMALING/TAPETSERING:
La produktet tørke i minimum 48 timer ved 20 grader Celsius før overmaling/tapetsering. Ved maling anbefaler vi å legge en fiberduk for å oppnå et jevnt og ensartet resultat. Påfør deretter 2-3 strøk vannbasert maling av ønsket type og glansgrad. La første malingsstrøk tørke i 72-96 timer før påføring av strøk nummer to. Følg malingsprodusentens anvisning.

Obs! Hvis det under tapetseringen oppdages feil som skyldes eller kan skyldes produktet, stopp arbeidet umiddelbart og kontakt forhandler. Ta vare på etikettene! Ved synlige feil som burde vært oppdaget før tapetsering, har man ingen reklamasjonsrett på arbeidet.

Profilerte paneler kan også bli helt slette og danne et godt underlag for videre fornying i form av tapetsering eller maling. Fremgangsmåten er lik som for perlepanel i videoen under. Sørg for at sparkelet er godt tørket før du starter med legging av Roll-on-wall.

UNDERLAG:
Underlaget skal være rent, tørt og fritt for løse partikler. Større sprekker, hull og ujevnheter sparkles. Ved behov, som ved betongvegg/mørtel, fjernes løs murpuss, før veggen grunnes.

OPPSETTING:
Kontroller først at alle ruller er feilfrie. Sørg alltid for å ha godt arbeidslys. Temperaturen i rommet bør være minimum +15C. Produktet kappes i høyder 5-10 cm lenger enn takhøyden. Anbefalt lim til tørre rom er vegglim/vevlim (f.eks. Casco Aqua). Bruk langhåret rull. Påfør lim til 1-2 lengder og sørg for at den første høyden er loddrett. Etter eventuelle justeringer, strykes produktet godt til underlaget med en tapetsletter. Eventuelle limflekker fjernes med en fuktig klut.

Skjær rent ved gulv og tak med en skarp tapetkniv, bruk gjerne en bredsparkelspade til å skjære etter. Husk å bytte knivblad ofte. Neste lengde settes inntil den foregående, kant i kant. Bruk godt med lim i kantene og skjøtene.

VED HJØRNE:
Avslutt i hjørne og begynn med en ny lengde på neste vegg. (Bruk akryl i hjørne/skjøt). Ved tapetsering rundt dører og vinduer; sett opp en hel bredde og grovskjær etter åpningen. Skjær diagonalt etter åpningen. Finskjær deretter langs listverk eller ender når duken er glattet på veggen.

Før overmaling og tapetsering sparkle skjøter og eventuelle småskader/sprekker som er oppstått på Roll-on-wall.

OVERMALING/TAPETSERING:
La produktet tørke i minimum 48 timer ved 20 grader Celsius før overmaling/tapetsering. Ved maling anbefaler vi å legge en fiberduk for å oppnå et jevnt og ensartet resultat. Påfør deretter 2-3 strøk vannbasert maling av ønsket type og glansgrad. La første malingsstrøk tørke i 72-96 timer før påføring av strøk nummer to. Følg malingsprodusentens anvisning.

Obs! Hvis det under tapetseringen oppdages feil som skyldes eller kan skyldes produktet, stopp arbeidet umiddelbart og kontakt forhandler. Ta vare på etikettene! Ved synlige feil som burde vært oppdaget før tapetsering, har man ingen reklamasjonsrett på arbeidet.

Å gå fra perlepanel til slette vegger er fullt mulig med Roll-on-wall. Men før du går i gang er det et par ting du må sørge for.

Først må du sørge for at underlaget er rent, tørt og fritt for løse partikler. Deretter kan du sparkle alle hull og gliper. Når sparkelet har herdet, er du klar for å legge Roll-on-wall.

Mye enklere og raskere enn en full rehabilitering med bæring av et lass materialer!

UNDERLAG:
Underlaget skal være rent, tørt og fritt for løse partikler. Større sprekker, hull og ujevnheter sparkles. Ved behov, som ved betongvegg/mørtel, fjernes løs murpuss, før veggen grunnes.

OPPSETTING:
Kontroller først at alle ruller er feilfrie. Sørg alltid for å ha godt arbeidslys. Temperaturen i rommet bør være minimum +15C. Produktet kappes i høyder 5-10 cm lenger enn takhøyden. Anbefalt lim til tørre rom er vegglim/vevlim (f.eks. Casco Aqua). Bruk langhåret rull. Påfør lim til 1-2 lengder og sørg for at den første høyden er loddrett. Etter eventuelle justeringer, strykes produktet godt til underlaget med en tapetsletter. Eventuelle limflekker fjernes med en fuktig klut.

Skjær rent ved gulv og tak med en skarp tapetkniv, bruk gjerne en bredsparkelspade til å skjære etter. Husk å bytte knivblad ofte. Neste lengde settes inntil den foregående, kant i kant. Bruk godt med lim i kantene og skjøtene.

VED HJØRNE:
Avslutt i hjørnet og begynn med en ny lengde på neste vegg. (Bruk akryl i hjørne/skjøt). Ved tapetsering rundt dører og vinduer; sett opp en hel bredde og grovskjær etter åpningen. Skjær diagonalt etter åpningen. Finskjær deretter langs listverk eller ender når duken er glattet på veggen.

Før overmaling og tapetsering sparkle skjøter og eventuelle småskader/sprekker som er oppstått på Roll-on-wall.

OVERMALING/TAPETSERING:
La produktet tørke i minimum 48 timer ved 20 grader Celsius før overmaling/tapetsering. Ved maling anbefaler vi å legge en fiberduk for å oppnå et jevnt og ensartet resultat. Påfør deretter 2-3 strøk vannbasert maling av ønsket type og glansgrad. La første malingsstrøk tørke i 72-96 timer før påføring av strøk nummer to. Følg malingsprodusentens anvisning.

Obs! Hvis det under tapetseringen oppdages feil som skyldes eller kan skyldes produktet, stopp arbeidet umiddelbart og kontakt forhandler. Ta vare på etikettene! Ved synlige feil som burde vært oppdaget før tapetsering, har man ingen reklamasjonsrett på arbeidet.

Del

Share on facebook
Share on pinterest